Aktualności

08.06.2018 r.

Uwaga mieszkańcy!

Decyzją z dnia 7 maja 2018 r (GL.RET.070.7.142.2018.EK) Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie zatwierdziło nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków. Tym samym AKTUALNA (od 9.06.2018) stawka za m3 wody zimnej wraz z kanalizacją wynosi 15.80 zł.

Ogłoszenia w tej sprawie zostały wywieszone na klatkach schodowych oraz rozesłane przez E-Kartotekę do wszystkich użytkowników. Zmiana nie jest zależna od zarządcy. Jednocześnie informujemy o możliwości podania odczytu kontrolnego wodomierza w czerwcu 2018 celem precyzyjniejszego rozliczenia Państwa lokalu na koniec roku, nie jest to jednak obowiązkowe.

01.12.2017 r.

Od grudnia br. zmianie ulega stawka za wywóz odpadów komunalnych segregowanych z 10 na 12 zł /os.

Wpis z dnia 31.01.2016 roku

Uwaga mieszkańcy!

Z dniem 3.02.2016 znika możliwość podawania odczytów, ilości osób itp. poprzez stronę internetową Mak-Dom. Wszelkie tego typu sprawy można zgłaszać z wykorzystaniem nowej platformy wymiany informacji dostępnej pod adresem:

https://pwi.probit.com.pl/makdom/login.seam

Celem uzyskania loginu oraz hasła prosimy o kontakt na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wpis z dnia 14.01.2016 roku

W najbliższym czasie zostaną wymienione wodomierze w całym budynku na nowoczesne urządzenia z odczytem radiowym w następujących wspólnotach:

-ul. Bytomska 62, 64, 123

-ul. Tuwima 22

Jest to rozwiązanie pozwalające uprościć procedurę odczytu, który dokonywany jest zdalnie.bez konieczności wchodzenia do mieszkania. Wszystkich mieszkańców zainteresowanych takim rozwiązaniem prosimy o kontakt telefonicznie bądź drogą mailową.

Wpis z dnia 31.03.2015 roku

Zmiana stawki za zimną wodę i kanalizację

Zgodnie z decyzją ZPWiK Sp. z o.o. z dniem 01.0 4.2015r. ulega zmianie stawka za 1m3 zimnej wody i kanalizacji z 12,95 zł na 14,41 zł.

Zgodnie z Wyciągiem z Taryfy opłata za dostarczenie 1m3 zimnej wody wynosić będzie 6,00 zł, a cena za odprowadzenie 1m3 ścieków 8,41 zł

 

Wpis z dnia 03.12.2014 roku

Zgodnie z pismem ZPEC Sp. z o. o. informujemy, że z dniem 01.01.2015 r. ulega zmianie Taryfa dla ciepła. Z wyliczeń wynika, iż podwyżka cen ciepła sięgnie 2% w stosunku do aktualnej ceny.

Na zebraniach Wspólnot korzystających z usług ww dostawcy zostanie przedstawiona szczegółowa analiza przyszłych kosztów oraz podjęta decyzja w sprawie zmiany stawki.

Sprawdź szczegóły

Wpis z dnia 18.06.2013 roku

Informujemy, że od dnia 24.06.2013 roku dozorcy domów dostarczą właścicielom aneksy z aktualnym wymiarem opłat. Aby usprawnić ciążący na właścicielach budynku obowiązek uiszczania opłaty za wywóz odpadów komunalnych powstało odrębne konto bankowe. Należności z tego tytułu winny być regulowane do Urzędu Miasta, w związku z powyższym zobowiązujemy właścicieli lokali do uiszczania opłat do 10 dnia danego miesiąca.

Nieterminowe regulowanie opłat będzie się wiązać z naliczeniem odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce "Gospodarka odpadami"

 

Wpis z dnia 27.12.2012 roku

Informujemy, iż dnia 27.12 2012 roku rozpoczęto przeprowadzanie odczytów wodomierzy indywidualnych w lokalach. W razie nieobecności podczas odczytów prosimy o podanie ich stanu listownie lub osobiście w siedzibie spółki Mak-Dom w formie pisemnego oświadczenia (ściągnij plik pdf), bądź drogą elektroniczną za pomocą formularza dostępnego na naszej stronie internetowej.

Jednocześnie przypominamy o legalizacji wodomierzy w lokalach.

 

Wpis z dnia 27.12.2012 roku Zmiana stawki za wywóz nieczystości

Z dniem 01.01.2013r.ulega zmianie stawka za wywóz nieczystości z 8,40 zł na 8,80 od osoby.

 

Informujemy, iż w miesiącu grudniu 2012 roku została przeprowadzona weryfikacja ilości osób zamieszkujących we Wspólnotach Mieszkaniowych Nieruchomości zarządzanych przez Mak-Dom Sp. z o. o. Przypominamy, iż każdorazowa zmiana ilości osób zamieszkujących w Państwa lokalach powinna być jak najszybciej zgłaszana osobiście bądź elektronicznie poprzez formularz zamieszczony na naszej stronie internetowej.

 

Zmiana stawki za zimną wodę

Z dniem 01.04.2012r. Ulega zmianie stawka za 1m3 zimnej wody i kanalizacji z 11,61zł na 12,95zł.

 

Zmiana stawki za wywóz nieczystości

Z dniem 01.04.2012r.ulega zmianie stawka za wywóz nieczystości z 8,10 zł na 8,40 zł od osoby.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 (Dz.U. Z 2004r. Nr 77poz.730 załącznik 35) w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych, okres ważności legalizacji dla wszystkich wodomierzy (zimna i ciepła woda) wynosi 5 lat.

 

Informujemy, iż istnieje możliwość uzyskania dodatku mieszkaniowego na uregulowanie opłat z tyt. użytkowania lokalu zgodnie z ustawą z dnia 21.06.2001r (DZ.U.Nr 71, poz.734)

Informacja: wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta (ściagnij plik pdf)