Adres
Zabrze, ul. Cisowa 7d

E-mail
sekretariat@mak-dom.pl

Telefon
32 278 24 27

Godziny otwarcia
pn-pt: 7-15

Aktualności

Wpis z dnia 08.06.2018

Uwaga mieszkańcy!

Decyzją z dnia 7 maja 2018 r (GL.RET.070.7.142.2018.EK) Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie zatwierdziło nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie gminy Zabrze na okres trzech lat.

Tym samym stawka za m3 wody zimnej wraz z kanalizacją wynosić będzie:

09.06.2018-08.06.2019   15,80 zł/m3

09.06.2019-08.06.2020   16,32 zł/m3

09.06.2020-08.06.2021   16,85 zł/m3

 

Ogłoszenia w tej sprawie zostały wywieszone na klatkach schodowych oraz rozesłane przez E-Kartotekę do wszystkich użytkowników. Zmiana nie jest zależna od zarządcy.

Jednocześnie informujemy o konieczności podania odczytu kontrolnego wodomierza w czerwcu celem precyzyjniejszego rozliczenia Państwa lokalu na koniec roku.