Adres
Zabrze, ul. Cisowa 7d

E-mail
sekretariat@mak-dom.pl

Telefon
32 278 24 27

Godziny otwarcia
pn-pt: 7-15

Aktualności

Mniejsze rachunki za wode - podlicznik wody ogrodowej

W związku z trwającym sezonem letnim, przypominamy wszystkim mieszkańcom, których nieruchomości posiadają ogródki lub inne tereny rekreacyjne o możliwości obniżenia rachunków za wodę poprzez montaż podlicznika wody ogrodowej - pozwala to zaoszczędzić na rachunkach, gdyż woda z takiego podlicznika, używana do podlewania roślin etc. nie posiada doliczonej opłaty za odprowadzenie ścieków, więc jest tańsza o 10,37 zł /m3.

Wszystrkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z naszym działem technicznym, lub bespośrednio z ZPWiK pod numerami telefonów 032-275-52-15 lub 032-275-52-24.

Ogłoszenie w związku z pandemią COVID-19.

W związku z aktualną syhtuacją sanitarno-epidemiologiczną związaną z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 pragniemy przekazać Państwu kilka ważnych informacji związanych z funkcjonowaniem Mak-Dom sp z o.o. w najbliższym czasie:

-Biura spółki i punkt kasowy pozostają zamknięte do odwołania, o czym zostaną Państwo poinformowani, lecz nastąpi to dopiero po wydaniu stosownych rozporządzeń przez odpowiednie organy.

-Wszelkie sprawy można wciąż niezmiennie załatwiać telefonicznie lub drogą mailową, do czego serdecznie zachęcamy.

-Obecnie wszystkie zarządzane przez nas wspólnoty, które jeszcze nie miały zorganizowanych zebrań sprawozdawczych otrzymywać będą sprawozdania wraz z informacją dodatkową do skrzynek pocztowych, będzie to realizowane sukcesywnie w najbliższych dniach, prosimy więc o cierpliwość i regularne sprawdzanie skrzynki na listy.

-Jeśli sytuacja się przedłuży, będziemy wdrażać dla chętnych wspólnot możliwość głosowania nad uchwałami na odległość na specjalnie przygotowanych do tego formularzach, które wtedy udostępnimy.

Życzymy Państwu dużo zdrowia!

Wpis z dnia 08.06.2018

Uwaga mieszkańcy!

Decyzją z dnia 7 maja 2018 r (GL.RET.070.7.142.2018.EK) Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie zatwierdziło nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie gminy Zabrze na okres trzech lat.

Tym samym stawka za m3 wody zimnej wraz z kanalizacją wynosić będzie:

09.06.2018-08.06.2019   15,80 zł/m3

09.06.2019-08.06.2020   16,32 zł/m3

09.06.2020-08.06.2021   16,85 zł/m3

 

Ogłoszenia w tej sprawie zostały wywieszone na klatkach schodowych oraz rozesłane przez E-Kartotekę do wszystkich użytkowników. Zmiana nie jest zależna od zarządcy.

Jednocześnie informujemy o konieczności podania odczytu kontrolnego wodomierza w czerwcu celem precyzyjniejszego rozliczenia Państwa lokalu na koniec roku.