Adres
Zabrze, ul. Cisowa 7d

E-mail
sekretariat@mak-dom.pl

Telefon
32 278 24 27

Godziny otwarcia
pn-pt: 7-15

Zakres czynności Księgowości Wspólnot:

  • prowadzenie ewidencji księgowej Wspólnoty zgodnie z przepisami prawa,
  • gromadzenie, przechowywanie i ochrona dokumentacji nieruchomości, w tym dokumentacji finansowo księgowej, technicznej i prawnej,
  • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego oraz rozliczenie zużycia mediów dla poszczególnych właścicieli wspólnoty,
  • otwarcie i prowadzenie obsługi rachunków bankowych Wspólnoty( bankowość elektroniczna i tradycyjna),
  • naliczanie i windykacja należnych od właścicieli lokali opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, na pokrycie kosztów mediów i usług oraz pożytków i innych przychodów z nieruchomości,
  • wydawanie wniosków i zaświadczeń,
  • zapewnienie właścicielom informacji o sytuacji Wspólnoty oraz dostępu do jej dokumentów,
  • powiadamianie właścicieli lokali o zmianie wysokości opłat związanych z dostawami mediów oraz usług dla nieruchomości,
  • prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz ZUS.

Kontakt

Dział administracyjno-księgowy:
nr: 32 278 24 27
nr wew: 46 lub 37 lub 36.
e-mail: ksiegowosc@mak-dom.pl

Aktualności