Adres
Zabrze, ul. Cisowa 7d

E-mail
sekretariat@mak-dom.pl

Telefon
32 278 24 27

Godziny otwarcia
pn-pt: 7-15

Ze strony technicznej zapewniamy państwu kompleksową opiekę nad nieruchomością, a w szczególności:

  • przeprowadzanie wraz ze zleceniobiorcą protokolarnego przejęcia nieruchomości z pełną ewidencją jej stanu technicznego oraz formalnego,
  • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości,
  • nadzór nad stanem nieruchomości (utrzymanie czystości, usługi DDD, pielęgnacja zieleni), utrzymanie części wspólnych oraz elementów wyposażenia budynków w stałej sprawności technicznej w tym : domofonów, instalacji RTV,
  • fachową realizację przeglądów technicznych (rocznych i wieloletnich) obiektów zgodnie z wymogami prawa budowlanego tj. przeglądy instalacji gazowej, wentylacyjnej, kominowej i elektrycznej,
  • realizację konserwacji i natychmiastowych napraw drobnych uszkodzeń dotyczących nieruchomości wspólnej,
  • prowadzenie remontów kapitalnych w drodze przetargowego wyboru wykonawcy przy udziale zainteresowanych właścicieli. Nadzór nad wykonywanymi robotami budowlanymi i instalacyjnymi,
  • plombowanie wodomierzy (w pierwszą i ostatnią środę miesiąca).

 

Telefon alarmowy po godzinie 15-tej i w dni wolne od pracy:
32 278 24 27

Kontakt

Dział techniczny:
nr: 32 278 24 27
nr wew: 40
e-mail: techniczny@mak-dom.pl

Aktualności