Adres
Zabrze, ul. Cisowa 7d

E-mail
sekretariat@mak-dom.pl

Telefon
32 278 24 27

Godziny otwarcia
pn-pt: 7-15

Do zadań Działu wspólnot należą:

  • organizacja zebrań członków Wspólnoty,
  • stała współpraca z zarządami wspólnoty,
  • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji stanu prawnego i faktycznego nieruchomości,
  • prowadzenie wykazu lokali i ich właścicieli,
  • zapewnienie dla nieruchomości dostaw mediów, usług kominiarskich i innych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem nieruchomości wspólnej (zawieranie odpowiednich umów),
  • sporządzanie protokołów szkód i utrzymywanie kontaktów z firmą ubezpieczeniową,
  • zapewnienie ubezpieczenia nieruchomości OC i od pożarów i innych zdarzeń losowych,
  • przygotowywanie dokumentacji do zawarcia umów kredytowych oraz dotyczących zgłoszeń prac remontowych w Urzędzie Miasta,
  • reprezentowanie wspólnoty na "zewnątrz".

Kontakt

Dział wspólnot:
nr: 32 278 24 27
nr wew: 44
e-mail: wspolnoty@mak-dom.pl

Aktualności